Kwiecień 12, 2017

Regulamin korzystania ze strony

 1. Portal warsztaty-medialne.pl działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Każdy Użytkownik zgadza się na przestrzeganie go.
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z portalu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
 1. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu warsztaty-medialne.pl Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 1. Właścicielem serwisu jest Dominik Cwikła.
 1. Strona warsztaty-medialne.pl jest wizytówką pracowniczą i przedstawia orientacyjne ceny za usługi w zakresie zatrudnienia właściciela na umowę o dzieło lub umowę zlecenie na przeprowadzenie kursów medialnych, dziennikarskich oraz szkoleń w dotyczących obsługi platformy WordPress i tworzenia stron w oparciu o tę platformę.
 1. Wszelkie materiały, w szczególności logo, zdjęcia oraz treści podlegają ochronie praw autorskich i/lub pokrewnych.
 1. Użytkownik ma zakaz kopiowania tekstu na inne portale, blogi, do prasy i wszelkich innych mediów bez zgody właściciela strony.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mogących uszkodzić stronę, serwer, zawartość, itd.
 1. Zamieszczając materiały na stronie, Użytkownik oświadcza, że ów materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich lub że posiada wszelkie uprawnienia jak również zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane na łamach strony warsztaty-medialne.pl, nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
 1. Materiały, w rozumieniu regulaminu strony warsztaty-medialne.pl, to wszelkiego rodzaju teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały wideo, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony warsztaty-medialne.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a przede wszystkim do:
 • niezamieszczania treści gloryfikujących totalitarne ustroje;
 • niezamieszczania treści wulgarnych;
 • niezamieszczania treści obraźliwych i niezgodnych z dobrymi obyczajami;
 • niezamieszczania treści gloryfikujących zażywanie narkotyków bądź nielegalnych środków odurzających, a także zawierających linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
 • niezamieszczania treści pornograficznych;
 • nieobrażania innych użytkowników strony, niepublikowania treści zawierających groźby karalne a także treści o charakterze bezprawnym;
 • nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej bez zgody firmy DHP Studio.
 1. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
 • sposób, w jaki użytkownicy korzystają ze strony a także za wszelkie wynikłe z tego skutki;
 • komentarze oraz materiały zamieszczane przez Użytkowników;
 • jakiekolwiek szkody wynikające z działań użytkowników strony warsztaty-medialne.pl niezgodnych z obowiązującym prawem a także postanowieniami regulaminu strony warsztaty-medialne.pl;
 • poniesione przez użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a przede wszystkim włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu użytkownika wirusami.
 1. Ceny są kwotami orientacyjnymi i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna cena jest podawana za każdym razem przed przyjęciem zlecenia na budowę strony czy przeprowadzenie kursu.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia, jeśli projekt zdaniem przyjmującego zlecenie będzie naruszał porządek społeczny, służył do łamania prawa, nękania, etc.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z usług portalu po dokonaniu zmian oznacza ich akceptację. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
 4. Użytkownikowi wolno korzystać z portalu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie o ochronie baz danych.
 5. Administratorem danych jest Właściciel serwisu. Nie są one sprzedawane nikomu z zewnątrz ani udostępniane, są przetwarzane wyłącznie na potrzeby prowadzenia statystyki strony. W każdej chwili Użytkownik może zmienić dane, które udostępnia poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.